nieuwsbrief #16 | augustus 2015 kunt u deze nieuwsbrief niet lezen...klik dan hier
 
Time 2 Control
Time 2 Control

Helaas helaas, of we het willen of niet, de zomer loopt ten einde en dat betekent dat alle scholen weer gaan starten of al zijn gestart. Leuke dingen vliegen voorbij en dingen die je niet leuk vindt, daar lijkt geen einde aan te komen…

Hoe fijn is het dan als je school leuk vindt? En hoe kun je ervoor zorgen dat je school leuker gaat vinden? Les 1 van de cursus “Snel leren = leuk leren” gaat onder andere over motivatie en doelen stellen. De invloed die onze gedachten op ons totale welzijn hebben is enorm. Dit betekent dat je er ook invloed op uit kunt oefenen.
Hoe positiever en met hoe meer vertrouwen je het komend schooljaar tegemoet treedt, hoe beter jij dit schooljaar gaat ervaren.

Concreet: vul eens een doelentabel met actieplan in, je vindt hem op deze pagina. In ons cursusboek vind je meer uitleg over doelen stellen en motivatie, je kunt hem bestellen via deze link.

Wil jij het nieuwe schooljaar écht meteen goed van start en een stap verder gaan dan alleen doelen stellen? Onze trainers staan voor je klaar, zoek de trainer bij jou in de buurt via deze link en meld je aan voor de cursus “Snel leren = leuk leren”.

Verderop in deze nieuwsbrief kun je lezen waarom “Snel leren = leuk leren” ook geschikt is voor leerlingen met dyslexie, AD(H)D en hoogbegaafde leerlingen. Ook geven we antwoord op de vraag of “Snel leren = leuk leren” evidence-based is, een vraag die ons vaker wordt gesteld.

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen opleidingen, we starten op 5 en 19 september in Zwolle. De opleidingen in september zitten vol, maar gezien de grote belangstelling is er een extra opleiding toegevoegd dit najaar in Zwolle. Ook de data voor de eerste helft van 2016 staan op die site. Wil jij aan de slag als trainer “Snel leren = leuk leren”? Meld je dan nu aan, want vol = vol.

Mocht je vragen hebben over de cursus of de mogelijkheden om trainer te worden, kun je me altijd mailen naar info@time2control.nl of bellen via 06-17 23 44 17.

Annemieke Groeneveld – Time 2 Control
Time 2 Control

Time 2 Control

Een aantal malen is bij ons de vraag binnengekomen per email of “Snel leren = leuk leren” wel evidence based is. Tijd om hier een keer in de nieuwsbrief aandacht aan te besteden.

De term evidence based komt oorspronkelijk uit de medische sector en wordt verder ook gebruikt op het gebied van HRM en management.
Op www.encyclo.nl staat hierover het volgende: gebaseerd op gegevens uit kwantitatief en/of kwalitatief wetenschappelijk onderzoek.
Toch begrijpen we uiteraard wat er met de vraag bedoeld wordt: is de cursus bewezen effectief?

Als we kijken naar wetenschappelijk bewijs voor de cursus “Snel leren = leuk leren” is het antwoord vrij eenvoudig, dat is er niet. Wel is een aantal onderdelen uit de cursus regelmatig onderwerp van onderzoek met overduidelijke voorstanders en tegenstanders.

Zo is snellezen bewezen effectief te zijn, met als kanttekening dat er een absolute bovengrens is aan hoe snel iemand kan lezen met voldoende tekstbegrip (80%). En uiteraard is tekstbegrip hetgeen de trainers tijdens de cursus goed bewaken en monitoren. Er zijn zelfs onderzoekers die beweren dat snellezen niet werkt, maar de praktijk wijst inmiddels al jaren uit dat het wel degelijk een zeer nuttige en effectieve vaardigheid is, mits je lang genoeg oefent om de vaardigheid ook echt te beheersen, snellezen leer je absoluut niet in één dag! Onderzoek heeft aangetoond dat het aanleren van een vaardigheid 30-40 dagen duurt. Vandaar dat de cursus “Snel leren = leuk leren” over 6 weken wordt verspreid. Zo oefent de cursist lang genoeg om ook echt na de cursus goed te kunnen snellezen.
Belangrijk aspect van het snellezen is dat de focus, en daarmee de concentratie, stijgt, waardoor je beter onthoudt wat je leest. Als je langzamer leest dan je zou kunnen lezen, heb je in je hoofd ruimte voor afleiding en vang je alle signalen uit je omgeving op. Deze leiden je af en dus onthoud je niet goed wat je leest. Hoe geconcentreerder je leest, hoe minder je wordt afgeleid en hoe meer en beter je dus de tekst begrijpt en onthoudt.

Ook over mindmappen wordt enorm veel geschreven en gesproken, kijk hier bijvoorbeeld maar eens naar.
Belangrijk aspect bij mindmappen is dat het je dwingt om de theorie uit je boek in eigen woorden en in verband met elkaar kort samen te vatten. Veel leerlingen schrijven het liefst hun boek bijna over en hebben dan het gevoel een goede samenvatting te hebben gemaakt. Helaas blijkt tijdens een toets dan vaak dat je de theorie niet goed hebt “verwerkt” in je hoofd, waardoor je de toetsvragen niet kunt beantwoorden. Dit gebeurt met mindmappen automatisch. Je verwerkt de theorie al tijdens het mindmappen. Een ander voordeel is dat je linker- en rechterhersenhelft zeer goed met elkaar samenwerken waardoor de leerstof beter beklijft en je het makkelijker op kunt roepen tijdens een toets; een mindmap “zie” je makkelijker voor je dan drie kantjes geschreven tekst!

En ja, over geheugentechnieken is ook ongelofelijk veel te vinden op internet. Onder andere over de LOCI-route, het combineren van zintuigen, de wet van Jost, concentratieboog, allemaal onderdelen die aan bod komen tijdens de cursus.

Al deze “losse” vaardigheden werken stuk voor stuk voor velen prima, maar bij de cursus “Snel leren = leuk leren” gaat het juist om het combineren van deze vaardigheden waardoor het een effectief geheel wordt.

Elke leerling heeft zijn of haar eigen leerstijl, en hij of zij combineert dan ook datgene wat het beste bij hem of haar blijkt te passen. Alles wat je tijdens de cursus leert pas je direct toe op je huiswerk zodat je gedurende de 6 weken kunt bijsturen om uiteindelijk tot jouw eigen ideale leermethode te komen. Geen uitgebreid werkboek om door te spitten tijdens de lessen, maar een directe vertaling naar jouw eigen schoolwerk, want dat is hetgeen waar je mee aan de slag moet.

En wat voor bewijs willen we eigenlijk hebben? Voor mij is het belangrijkste bewijs de reacties van mijn cursisten tijdens de 6 lessen:
 
  • Een leerling 3 Havo die les 4 stralend binnenkomt en een 8,6 heeft gehaald voor zijn Geschiedenis SO dankzij zijn mindmap, waar hij daarvoor nooit hoger dan een 6,5 had gehaald.
  • Een meisje uit de brugklas dat trots vertelt dat ze een 9 heeft gehaald voor SO woordjes Frans dankzij de leerkaartjes.
  • Een leerling met AD(H)D uit 2 VMBO-TL die me, zelf nog verbaasd, vertelt dat hij zich beter en langer kan concentreren met behulp van zijn eigen leerblokken.
  • Die hoogbegaafde jongen uit 4 VWO die aangeeft dankzij zijn planning meer rust te hebben en wat meer “durft” te ontspannen.
 
Dit samen met al die mooie verhalen uit ons 'best practice' boek.
Time 2 Control

Time 2 Control

Leerlingen met Dyslexie:
Tijdens de cursus leer je snellezen waardoor je meerdere woorden tegelijk gaat lezen. Hierdoor gaat het lezen veel sneller en bovendien verdraai je minder snel de letters binnen de losse woorden.
Mensen met Dyslexie zijn vaak beelddenkers. Voor mensen met dyslexie is mindmappen een uitkomst, omdat ze doorgaans veel moeite hebben met geschreven aantekeningen. Door beide technieken van snellezen en mindmappen te combineren is iemand met dyslexie in staat om binnen een acceptabele tijd een boek te lezen en de benodigde leerstof in een mindmap weer te geven.

Leerlingen met AD(H)D:
Concentratieproblemen worden deels opgevangen door de vaardigheden die leerlingen aanleren tijdens de cursus “Snel leren = leuk leren”. Door snellezen wordt de focus enorm aangescherpt waardoor de concentratie stijgt en leerlingen in minder tijd toch redelijk veel kunnen lezen.
Door te werken met leerblokken van maximaal een half uur zijn deze leerlingen beter in staat hun huiswerk te overzien, te maken en te leren.
De interactieve manier van mindmappen leidt ook tot het verbeteren van de concentratie. Leerlingen zijn zowel aan het lezen als aan het tekenen (en schrijven), dit houden ze beter en langer vol dan alleen maar stil zitten en lezen.

Time 2 Control

Time 2 Control

Hoogbegaafde leerlingen:
Hoogbegaafde leerlingen zijn vaak didactisch erg sterk maar hebben regelmatig moeite met structuur en overzicht en zoeken steun bij het leren van leer- en werkstrategieën. Zij hebben behoefte aan autonomie, ruimte om zelf te kiezen, zelf te ontdekken, zelf te ervaren en de dingen op een eigen manier te doen. Daarnaast zoeken ze intellectuele stimulans, uitdaging op het eigen niveau. Tijdens de cursus gaat de leerling op zoek naar zijn eigen leermethode. Hij ervaart wat het prettigst en meest efficiënt werkt, wordt uitgedaagd door de vaardigheden als snellezen, mindmappen en geheugentechnieken om de meervoudige intelligenties te benutten en in te zetten. De leerling leert zelfstandig zijn huiswerk te plannen, organiseren, maken en leren op basis van zijn eigen voorkeursstrategieën en dat voorkomt een hoop frustratie.

Time 2 Control

Time 2 Control

In juni en juli 2015 was ik zo gelukkig om de opleiding bij deze zeer motiverende en inspirerende vrouw te mogen volgen.
Toen veranderde er opeens veel in mijn werk, wat eerst enkel met individuele kinderen in mijn praktijk plaatsvond. Annemieke maakte mij enthousiast voor het werken in kleine groepjes met wat oudere kinderen en zij beantwoordde tevens de vraag die mij vaak werd gesteld hoe o.a. pubers en adolescenten toch beter kunnen gaan plannen en gerichter hun studie aan zouden kunnen pakken. Lees verder

Ik vind het mooi dat ik met het geven van deze training leerlingen in het voortgezet onderwijs kan helpen met het bieden van structuur door ze te leren hoe ze moeten leren. Vooral het plannen van het huiswerk, het snellezen en het mindmappen vind ik fijn om ze te leren. Want door deze vaardigheden aan de leerlingen aan te leren zie ik dat het ze meer structuur en rust geeft. Ze overzien nu hun huiswerk en onthouden het beter door de geheugentechnieken en zo wordt leren weer leuk!
Lees verder

Time 2 Control

Time 2 Control

Ik kwam Time 2 Control toevallig tegen in mijn zoektocht naar mijn nieuwe uitdaging. Ik wil me in eerste instantie richten op huiswerkplanning voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool en de brugklas, om het hiaat tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs kleiner te maken…
Lees verder

Time 2 Control
Time 2 Control

Ken je iemand die wellicht interesse heeft in deze nieuwsbrief? Stuur hem dan door.

Organiseer jij een evenement waar Time 2 Control niet mag ontbreken? Laat het ons weten en wij verzorgen graag een informatiestand, workshop of presentatie. Mail naar info@time2control.nl

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan zie ik je mail graag tegemoet.

 
Facebook Twitter