Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Wat als je goed kunt leren maar te weinig ondersteuning krijgt, waardoor je dreigt te blijven zitten?Met de subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023 kunnen scholen subsidie aanvragen voor het treffen van maatregelen die ten doel hebben het aantal leerlingen dat onnodig blijft zitten duurzaam en structureel te verminderen, door herijking, verdere ontwikkeling, verbetering of het bevorderen van intensivering van één of meer van de volgende activiteiten:

 • Het monitoren van de leerontwikkeling van leerlingen om tijdig deficiënties te kunnen opsporen en weg te werken;
 • De flexibilisering van het door de school gehanteerde beleid ten aanzien van overgang en zittenblijven; of
 • Professionaliserings- en ontwikkelactiviteiten voor aan het bevoegd gezag verbonden leraren, gericht op het voorkomen van onnodig zittenblijven en op het bieden van kansen, maatwerk en effectieve en kansrijke toepassing van het overgangsbeleid.


Uitvoering hiervan kan middels een zomerschool of een ander programma buiten het reguliere onderwijsprogramma om leerlingen in staat te stellen deficiënties weg te werken en onnodig zittenblijven te voorkomen.

Klik hier voor de gehele regeling.

Er is voor 2023 € 8.750.000,- beschikbaar. Per vestiging kan maximaal € 25.000,- subsidie worden aangevraagd.

Het subsidiebedrag per aanvraag wordt berekend door het begrote aantal leerlingen dat naar verwachting deelneemt met € 450 te vermenigvuldigen tot een maximum van € 10.000. Het resulterende bedrag wordt vermeerderd met een bedrag van € 15.000.

Voor professionaliserings- en ontwikkelactiviteiten om het aantal zittenblijvers structureel te verminderen heeft Studielift een drietal mogelijkheden om mentoren en docenten te professionaliseren, zodat zij leerlingen intensiever kunnen ondersteunen bij vakoverstijgende vaardigheden.

‘Snel leren = leuk leren’ - voor brugklas t/m 6 vwo
In 6 lessen van 1 uur zet jij jouw leerlingen in kleine groepen van 5 leerlingen op de rit met het plannen en organiseren van hun huiswerk.

Daarnaast leren ze beter te focussen en concentreren met behulp van snellezen en leer je hen hoe ze vanaf het begin van elk nieuw hoofdstuk al hun huiswerk in één keer ‘toetsklaar’ kunnen zetten. Dit voorkomt stress vlak voor toetsweken of perioden waarin veel toetsen worden gegeven.

Je krijgt als docent na afloop van de training een kant en klaar draaiboek van 6 lessen van 1 uur.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus:
 • Plannen
 • Aantekeningen en samenvatting maken
 • Huiswerk toetsklaar zetten -> leren leren
 • Geheugentechnieken
 • Snellezen

Kijk op https://www.studielift.nl/TRAINER/opleiding.html voor meer informatie over de training.

 

‘Actief leren leren’ – voor leerlingen vanaf 3 havo         
In 6 lessen van 1 uur zet jij jouw leerlingen (in kleine groepen van 5 leerlingen) in hun kracht voor wat betreft leerhouding en leergedrag. Je leert hen werken vanuit hun eigen kwaliteiten en laat hen reflecteren op hun eigen leerhouding en van daaruit leerdoelen stellen.

Met behulp van 8 leertechnieken gaan zij ervaren welke van deze het beste bij welke vakken passen. Vanuit groeiende motivatie en mindset gaan zij met behulp van hun eigen ideale leermix een persoonlijk leerplan opstellen.

Je krijgt als docent na afloop van de training een kant en klaar draaiboek van 6 lessen van 1 uur.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus:
 • Zelfinzicht a.d.h.v. kwaliteiten & vaardigheden
 • De vier scenario’s van mindset versus motivatie
 • Reflecteren op eigen leerhouding en -gedrag
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid
 • Leren van fouten en successen
 • Persoonlijk leerplan opstellen vanuit ideale leermix
 • Aantekeningen en samenvattingen maken
 • Toetsvragen bedenken o.b.v. taxonomie van Bloom
 • Acht soorten leertechnieken voor de verschillende vakken

Kijk op https://www.studielift.nl/TRAINER/opleiding_actief.html voor meer informatie over de training.

 


Scholen werken steeds vaker met mentorcoaches, die flexibel en op maat hun mentorlessen of mentorcoaching in wensen te vullen.

Met de all-in one mentormethode Studielift123 hebben scholen ruim 160 lessen tot hun beschikking om het gewenste maatwerk te kunnen leveren. Alle 160 lesblokken zijn gebundeld zijn in één werkboek voor de leerlingen en één mentorboek inclusief werkbladen voor de mentoren of coaches van jullie school.

Studielift123 is in de basis een driejarige methode waarin leerlingen in een doorlopende leerlijn lessen over studievaardigheden, sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling krijgen aangereikt. Dit alles wordt integraal geïmplementeerd door mentoren, vakdocenten én ouders voor te lichten, te trainen en te begeleiden.


Training

Om de all-in one mentormethode schoolbreed te implementeren zijn diverse trainingen en workshops beschikbaar voor mentoren en vakdocenten. Met name het betrekken van de vakdocenten bij de aangeboden vaardigheden uit de mentormethode verhoogt het leerrendement van de leerlingen.  Kijk op https://www.studielift123.nl/mentoren.html voor een overzicht van de mogelijkheden of neem contact op met info@studielift.nl voor een maatwerktraject.

Materiaal
In het theorieboek staat overzichtelijk per hoofdstuk een onderwerp volledig uitgewerkt. Dit theorieboek blijft gedurende de gehele schooltijd in het bezit van de leerling, zodat die te allen tijde terug kan grijpen naar de behandelde lesstof. Bij elk lesblok in het mentorboek en het werkboek worden de bijbehorende pagina’s met theorie vermeld. Zo kan de leerling op elke moment alle theorie over een onderwerp nalezen en thuis zelfstandig mee aan de slag gaan.

Deze all-in one mentormethode werkt naast het theorieboek met een mentorboek voor de mentor/docent/coach en een werkboek voor de leerlingen, beide voor alle leerjaren zolang er met de mentormethode wordt gewerkt.

De 80 hoofdblokken en 80 keuzeblokken kunnen naar eigen inzicht verspreid worden over 1-6 leerjaren, maar ook vanuit individuele begeleiding worden ingezet. Het mentorboek bevat tevens alle werkbladen uit het werkboek, zodat de mentor deze niet apart hoeft aan te schaffen.

De mentorboeken en werkboeken worden gedrukt op goed beschrijfbaar A4-papier en zijn gebonden middels een kunststof spiraal, schooltasproof voor gebruik van meerdere jaren. Kijk op https://www.studielift123.nl/materiaal.html voor een preview van onze boeken.

Maak kennis met onze methoden en materialenOm een goed beeld te krijgen van ons aanbod met betrekking tot de subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023, bieden wij geheel vrijblijvend een (online) presentatie aan voor schoolteams.

Neem hiervoor contact op met Annemieke Groeneveld via info@studielift.nl of 06-17 23 44 17 .

Heb je een vraag, wil je meer informatie of een adviesgesprek?