Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00
rud

Ik ben Annemieke Groeneveld,
eigenaar en trainster van Studielift

Ik ben ontwikkelaar en trainster van de concepten “Snel leren = leuk leren”, OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren”, Actief leren leren en het mentorprogramma Studielift123.

Deze concepten zijn ontstaan vanuit de ervaring dat leerlingen en studenten wel wordt verteld wat ze moeten leren, maar vaak niet hoe zij het meest efficiënt en effectief kunnen leren, waardoor zij niet het beste uit zichzelf halen op school en tijdens hun studie.

Door hen inzicht in hun eigen leerhouding en -gedrag te geven, kunnen zij op de juiste manier verder groeien en ontwikkelen. Daarbij worden zij zich meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van hun school- en studieresultaten.

Met de aangeleerde studievaardigheden versterken en verbeteren zij hun eigen leermethode. Het uiteindelijke doel is meer en makkelijker leren in minder tijd en met meer inzicht aan betere resultaten werken.

Elke cursus wordt door onze trainers gegeven in kleine groepjes van 3-5 personen, zodat zij voldoende individuele aandacht krijgen en tevens veel van elkaar kunnen leren.

Op deze website vind je alle informatie over onze concepten, zowel voor leerlingen als voor belangstellende trainers.

Mocht je naar aanleiding van deze site vragen hebben, mail dan naar info@time2control.nl

Annemieke Groeneveld

Meer en makkelijker leren in minder tijd...

...wie wil dat nu niet?

In zes lessen van één uur leer je meer huiswerk maken met betere resultaten. Je concentratie stijgt dankzij het werken in eigen leerblokken en het snellezen. Je leertekst verwerk je makkelijk en snel in een mindmap waardoor je de lesstof beter gaat begrijpen en onthouden. Dankzij een haalbare planning ervaar je minder stress. Kortom “Snel leren = leuk leren”. In bijgaande video meer over de inhoud van de cursus.

maak deel uit van ons landelijk netwerk en profiteer van onze kennis platforms

TIJDLIJN STUDIELIFT

Company History
2012
De start van Time 2 Control

10 januari 2012 werd Time 2 Control ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de officiële start was een feit. Spannend en leuk, een nieuw avontuur met als belangrijkste doel het helpen van zoveel mogelijk middelbare scholieren om meer en makkelijker te leren leren in minder tijd.

Company History
2013
Eerste druk cursusboek "Snel leren = leuk leren" en start trainersopleiding

De belangstelling voor de cursus en daarmee de vraag om trainer te worden was groot. Het cursusboek “Snel leren = leuk leren” werd voor het eerst in juni 2013 gedrukt en vanaf september 2013 worden er op vijf locaties in het land trainers “Snel leren = leuk leren” opgeleid..

Company History
2014
Lancering mentorprogramma Studielift123

September 2014 startte Andreas College, locatie Pieter Groen in Katwijk, als eerste school met het nieuwe mentorprogramma van Time 2 Control. Studielift123 is een driejarig mentorprogramma met als hoofdthema’s studievaardigheden, sociale vaardigheid/persoonlijke ontwikkeling en (meta)cognitieve vaardigheden. Dankzij een in eigen beheer ontwikkelde lessengenerator kan elke school een eigen programma samenstellen dat aansluit bij de visie en het jaarprogramma van de school.

Company History
2015
1e NOT beursdeelname | OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren” groep 8

Januari 2015 kwam het nieuwe concept OP WEG NAAR “Snel leren = leuk leren” voor leerlingen van groep 8 uit. In drie lessen van een uur bereiden leerlingen zich voor op de brugklas middels focuslezen, agenda gebruiken en bijhouden, sleutelwoorden uit teksten halen, woordjes leren en mindmappen. Eind januari stond Time 2 Control voor het eerst op de NOT-beurs in Utrecht, een beurs met 55.000 bezoekers uit het onderwijsvakgebied.

Company History
2016
Netwerkdag Woerden | VMBO versie cursus | All In One opleiding

Op de tweede netwerkdag april 2016 werd de Speedlearning Game gelanceerd. Leer en oefen m.b.v. een game de vaardigheden uit de cursus “Snel leren = leuk leren”. Vanaf september 2016 wordt de VMBO-versie van “Snel leren = leuk leren” aangeboden, een slimme combinatie van OP WEG NAAR en de basiscursus, waarbij leerlingen o.a. visueel huiswerk leren plannen. Met de komst van dit concept ontstonden de verschillende trainerspakketten waaronder het all-in one trainerspakket.

Company History
2017
1e jubileum | 2e NOT beursdeelname | Time 2 Planner | Time 2 get started

10 januari 2017 bestond Time 2 Control 5 jaar, alle netwerktrainers ontvingen een pakket met de eerste Time 2 Planner en het logboek voor de it’s time 2 get started-module, hiermee worden startende trainers op weg geholpen met hun praktijk en het werven van hun eerste cursisten. Deze nieuwe producten werden uiteraard ook tijdens de tweede NOT beursdeelname gepresenteerd.

Company History
2018
Lancering Actief leren leren | Nieuwe website | Nieuwe huisstijl boekenreeks

17 maart 2018: lancering nieuwe website en nieuw concept voor 3 havo t/m 6 gymnasium: Actief leren leren. Hierin gaan scholieren aan de slag met hun leerhouding en leergedrag.  Ze ontwikkelen zelfinzicht m.b.v. reflecteren, stellen hun persoonlijk leerplan samen en leren aantekeningen/samenvattingen maken m.b.v. acht leertechnieken waaronder Cornell-schema, conceptmap en tijdlijn.

Ben jij klaar voor onze trainersopleiding?