Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Van 14 februari tot en met 13 maart 2024 kunnen coalities van scholen de subsidie Verbinding po-vo aanvragen via deze link.Met deze subsidie kunnen scholen nog beter samenwerken om de overgang van po naar vo te versoepelen. Ze kunnen de subsidie bijvoorbeeld gebruiken om ouderbetrokkenheid te vergroten, of om leerlingen nog eerder en beter voor te bereiden op het lesaanbod in het vo en hen de benodigde vaardigheden bij te brengen.
De subsidie wordt toegekend voor drie jaar.

De subsidieregeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen en volgt de regeling Doorstroomprogramma’s po-vo op.

Subsidiebedrag
Per school binnen de coalitie € 60.000,- plus daarnaast € 225,- per leerling uit groep 8 van de deelnemende basisscholen (schooljaar 2023-2024).

Voorwaarden voor deelname aan de regeling (klik hier voor volledige regeling)

De subsidie kan worden aangevraagd door coalities van scholen. Een coalitie wordt gevormd door minimaal twee po-scholen en één vo-school, waarbij in deze nieuwe regeling ook scholen in het speciaal onderwijs kunnen deelnemen. Een school mag aan maximaal twee coalities deelnemen.

1. In het verbindingsplan moeten in ieder geval afspraken staan over de  samenstelling en de werkzaamheden van een stuurgroep po-vo, waarin van iedere vestiging van de coalitie een deelnemer zit. Ook spreken de scholen af hoe ze de betrokkenheid van ouders bij het doorstroomproces vergroten. Verder wordt de rol van externe partijen beschreven in het verbindingsplan, omdat het belangrijk is dat scholen de samenwerking vooral onderling opzoeken.
2. Daarnaast moet de coalitie in het verbindingsplan de inzet beschrijven op ten minste drie van de volgende onderwerpen:
  • 1. Het systeem van warme overdracht;
  • 2. De manier waarop leerlingen vanuit het po ervaring op doen op de vo-school;
  • 3. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen po- en vo-docenten;
  • 4. De manier waarop leerlingen kennis maken met en worden voorbereid op de vaardigheden die nodig zijn in het vo;
  • 5. Andere initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan het doel van de subsidie.


Het aanbod van Studielift BV sluit aan bij punt 2, 4 en 5 van bovengenoemde onderwerpen.

De all-in one mentormethode Studielift123 van Studielift is uitgebreid met een junior-variant voor groep 8-leerlingen, welke beiden en samen passen binnen deze subsidieregeling.

De methodes richten zich beiden op een doorlopende leerlijn op studievaardigheden, sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.


Studielift123-junior – groep 8 po

De juniormethode voor groep 8 richt zich in sterke mate op de voorbereiding van de brugklas:
  • Wat komt er allemaal kijken bij de overgang en hoe bereid jij je hier zo goed mogelijk op voor?
  • De eerste beginselen van plannen en leren, zoals agendabeheer, sleutelwoorden markeren en mindmaps.
  • Hoe organiseer je je huiswerkplek, schoolspullen, schooltas, locker e.d.?
  • Omgaan met elkaar; hoe werk je samen aan een opdracht, hoe vraag je een klasgenoot of je leraar om hulp?

De methode bestaat uit zeven thema’s met elk vier lessen:

Kijk voor meer informatie over de juniormethode en een preview van onze boeken op deze pagina.

Studielift123 – vo

Deze all-in one mentormethode Studielift123 werkt naast het theorieboek met een mentorboek voor de mentor/docent/coach en een werkboek voor de leerlingen, beide voor alle leerjaren zolang er met de mentormethode wordt gewerkt. De 80 hoofdblokken en 80 keuzeblokken kunnen naar eigen inzicht verspreid worden over 1-6 leerjaren, maar ook vanuit individuele begeleiding worden ingezet.

De implementatie van deze methode richt zich qua training niet alleen op de mentoren, maar ook op de vakdocenten, zodat zij vakinhoudelijk aan kunnen sluiten bij de studievaardigheden die leerlingen tijdens de mentorles leren.
Kijk op https://www.studielift123.nl/materiaal.html voor een preview van onze boeken. Wil je een brochure van onze methodes aanvragen, dat kan via deze link (vermeld bij bijzonderheden dat je ook de juniorvariant wilt ontvangen).

Ouderbetrokkenheid
Goed plannen leer je niet zomaar, daar heb je, zeker in groep 8 en de brugklas nog hulp bij nodig. Ondersteuning van ouders is hierbij van groot belang. Om ouders een betrokken rol te geven bij het goed leren plannen en organiseren van al het huiswerk, kan er desgewenst een webinar op maat gemaakt worden, waarin ouders tips krijgen om hun kind te ondersteunen bij het maken van haalbare en realistische planningen.

Kijk voor een overzicht van onderwerpen voor een lezing of webinar op deze pagina.

Meer informatie
Meer weten over wat Studielift i.h.k.v. deze subsidieregeling voor jullie school kan betekenen? Neem dan contact op met Annemieke Groenveld via info@studielift.nl voor het inplannen van een Zoomcall over de mentormethodes.

Heb je een vraag, wil je meer informatie of een adviesgesprek?