Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Kwaliteit dienstverlening en producten 

Studielift BV streeft naar kwaliteit en een prettige samenwerking met haar partners en klanten.

Wij zijn dan ook trots om het NRTO-keurmerk te mogen dragen, waarin de kwaliteit van onze werkzaamheden wordt gewaarborgd.

Zo committeren wij ons onder andere, naast onze eigen Algemene Voorwaarden, aan de algemene voorwaarden van de NRTO en aan de NRTO gedragscode.

Na elke training evalueren we met onze opdrachtgever en deelnemers en leren wij van elke feedback die wij krijgen.

Trainen en coachen blijft derhalve mensenwerk. Indien je niet tevreden bent over de dienstverlening van Studielift BV, dan vernemen wij dit graag. Dit geeft ons de kans om de klacht naar behoren op te kunnen lossen en stelt ons in staat te leren van onze fouten.

Een klacht indienen:
Wil je jouw klacht graag kenbaar maken en bespreken, dan kun je deze schriftelijk indienen door een mail te sturen naar info@studielift.nl, met hierin de volgende gegevens:

  • Naam, adres en telefoonnummer,
  • Heldere omschrijving van de klacht en de gevolgen hiervan,
  • Omschrijving van de training of opdracht waarop de klacht betrekking  heeft,
  • De namen van de betrokken personen.

Zodra deze gegevens binnen zijn, zal Annemieke Groeneveld, eigenaar Studielift BV, de klacht in behandeling nemen. Je ontvangt binnen tien werkdagen een uitnodiging om de klacht met Annemieke Groeneveld te bespreken en om te kijken of er gezamenlijk een oplossing gevonden kan worden.

Indien de klacht door Studielift BV ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens, of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs.

Kijk voor de volledige klachtenprocedure en meer informatie over de geschillencommissie op deze pagina.

Omgaan met persoonsgegevens

In onze privacyverklaring is vastgelegd hoe Studielift BV omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegevens welke gegevens worden verzameld, voor welk doel deze worden verzameld en voor welk termijn.

Heb je een vraag, wil je meer informatie of een adviesgesprek?