Studielift Blog | Onvoldoende gehaald?
Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

De vier essentiële momenten voor het behalen van een voldoende.

18 juni 2018

Je kind of leerling komt boos of verdrietig thuis met een dikke onvoldoende terwijl hij of zij nog wel zo hard had geleerd. Hoe help je je kind dan om hier van te leren zodat het bij een volgende toets beter gaat? In deze blog spreken we verder van de leerling en ‘hij’.

Er zijn in de voorbereidingen naar een toets vier momenten waarop het mis kan gaan en er een onvoldoende gescoord kan gaan worden. Het is belangrijk om te achterhalen op welk moment het mis gaat zodat je passende hulp kunt bieden. Deze vier momenten zijn:

1. Je begrijpt de leerstof en uitleg van de docent in de klas niet. De stof is nieuw en je kunt het niet direct plaatsen (koppelen aan bestaande stof, her-activeren, wat noodzakelijk is om nieuwe verbindingen in de hersenen aan te kunnen maken die leiden tot nieuwe kennis).
  • Belangrijk is dat de leerling vragen stelt als hij iets niet begrijpt. Bespreek met hem of hij vragen heeft gesteld en of de docent hier voldoende aandacht aan heeft geschonken.  Als hij geen vragen heeft gesteld vraag dan naar de reden. Durfde hij dit niet? Bang om uitgelachen te worden? Was er geen tijd meer (ging de bel)? Spreek met hem af dat hij een volgende keer eventueel na de les alleen naar de docent gaat om extra uitleg te vragen, desnoods een keer in een pauze.
  • Uiteraard is het van belang dat er voldoende rust tijdens de les is en dat de leerling zijn best doet om te luisteren en aantekeningen te maken van hetgeen hij wel begrijpt.
2. Je begrijpt op school de uitleg van de docent maar tijdens het maken van je huiswerk snap je de opgaven/vragen niet.
  • Ook hier is het belangrijk dat er hulp gevraagd wordt door de leerling. Is die hulp thuis aanwezig, dan is dat uiteraard prima. Zo niet, dan ook hier bespreken hoe hij op school met zijn vragen omgaat en of er voldoende gelegenheid geboden wordt om vragen te stellen. Soms zijn er docenten die niet voldoende inzien dat een leerling af en toe extra uitleg nodig heeft. Voor mij als moeder was het 10 minutengesprek altijd een uitstekend moment om een bepaalde vakdocent aan te geven dat mijn kind extra uitleg nodig had en dat kan absoluut helpen, maar dan moet de leerling ook wel bereid zijn om er naar te vragen!
  • Met behulp van een aantekenmindmap kan de leerling beter de essentie van het verhaal van de docent samenvatten, dit kan hem helpen de leerstof uit het boek beter te begrijpen tijdens het maken van zijn huiswerk.
3. Je snapt tijdens de les en thuis de theorie prima maar tijdens de toets begrijp je niet wat er met de vragen wordt bedoeld.
  • Hier ontbreekt meestal het inzicht en het leggen van verbanden in de te leren theorie. Reproduceren lukt meestal wel (opnoemen zoals het in het boek staat) maar de theorie uit het boek in een andere context toe kunnen passen vraagt meer van je. Dan moet je echt begrijpen waar de stof over gaat en verbanden tussen de verschillende paragrafen of hoofdstukken kunnen leggen. Een prima leerstrategie om dit te ontwikkelen is het maken van een mindmap. Hierbij leer je selectiever de kern uit de tekst te halen en verbanden tussen de takken/paragrafen te leggen waardoor je ook de inzichtvragen tijdens een toets vaak beter begrijpt en kunt beantwoorden.
  • Spreek met hem af dat je bij een volgende toets (samen) vragen gaat bedenken om vanuit meerdere richtingen naar de theorie te leren kijken.
4. Je snapt alles tijdens de les en thuis. De toets gaat prima, je begrijpt de vragen en denkt een goed cijfer te halen.
    Dit is de moeilijkste van de vier om de leerling op weg te helpen. Het is belangrijk dat de toets in ieder geval op school goed wordt nabesproken en dat de leerling tijdens het nabespreken opschrijft wat hij niet goed heeft begrepen aan de lesstof of juist de toetsvragen. Zeker als dit vaker voorkomt adviseer ik de school te verzoeken om de toets mee te geven zodat je het samen met de leerling kunt bekijken. Van je fouten leren is één van de beste leerstrategieën mits je de gelegenheid krijgt om te zien en begrijpen wat je fout hebt gedaan.

Tijdens de cursus Actief leren leren gaan we uitgebreid in op dit onderwerp en leren de cursisten uit elk gemaakte fout (gemiste punt) leerpunten te benoemen voor een volgende toets.

Nieuwsgierig naar het boek Actief leren leren? -> Klik hier

Zoek je een trainer “Snel leren = leuk leren” voor je zoon of dochter? -> Klik hier

Trainer Actief leren leren worden? -> Klik hier

Je kunt ook de uitgebreide informatiebrochure hier opvragen.

Een vraag? -> info@studielift.nl

Ik wens je een fijne dag, Annemieke Groeneveld - Studielift

Auteur :Annemieke Groeneveld

Ik ben ontwikkelaar en trainster van de concepten "Snel leren = leuk leren", OP WEG NAAR de brugklas, Actief leren leren, Study SMART en het mentorprogramma Studielift123.

Laat een bericht achter

Heb je een vraag, wil je meer informatie of een adviesgesprek?