Studielift Blog | Een mentorles geven doe je niet alleen!
Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Een mentorles geven doe je niet alleen!

01 september 2021

Een effectieve invulling van je mentorlessen vraagt meer dan het doorlopen van een boek met jouw leerlingen. Als mentor heb je namelijk de mogelijkheid om jouw leerlingen goed te ondersteunen en onderrichten in vakoverstijgende vaardigheden zoals studievaardigheden, sociale vaardigheden en vaardigheden gericht op persoonlijke ontwikkeling.

De rol van mentoren, vakdocenten en ouders
Met name bij het onderdeel studievaardigheden is uniformiteit van groot belang. Als mentor red je het namelijk niet om in één lesuur per week leerlingen op weg te helpen met hun planning, aantekeningen, samenvattingen en toetsvoorbereidingen. Betrokkenheid van en samenwerken met de overige vakdocenten is hierbij essentieel.

Want hoe kun jij als wiskundedocent jouw leerlingen nou helpen met het maken van een mindmap voor Frans? Of hoe kun jij als gymdocent in de mentorles jouw leerlingen helpen bij het maken van een goede samenvatting voor scheikunde?

Precies! Dat lukt niet, daar heb je je collega’s vakdocenten voor nodig!

Jij kunt als mentor heel goed jouw leerlingen vaardigheden als aantekeningen maken, samenvattingen maken, mindmappen of snellezen aanleren, maar de echte implementatie van de vaardigheden dient wel plaats te vinden tijdens de vaklessen en thuis.

Dan is het dus wel van belang dat alle vakdocenten op de hoogte zijn van de vaardigheden die tijdens de mentorlessen worden aangereikt, en dat is precies de reden waarom ik niet alleen trainingen voor mentoren aanbiedt, maar juist ook voor vakdocenten want samen bereik je altijd meer dan alleen.

Ook ouders kunnen en willen betrokken worden bij het leerproces van hun kind. Middels folders, workshops en lezingen weten en ervaren zij zelf wat hun kinderen leren op school aan studievaardigheden en sociale vaardigheden.

Om een ieders rol in het aanleren van studievaardigheden een succesvolle en ondersteunende invulling te geven is de all-in one mentormethode Studielift123 ontwikkeld.

Wat is Studielift123?
Studielift123 is een all-in one mentormethode met doorlopende leerlijnen op de thema’s studievaardigheden, sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Eén boek voor alle leerjaren met 80 hoofdblokken van 30 minuten in een doorlopende leerlijn en 80 keuzeblokken van 15 minuten, zodat je als mentor 30-45 minuten per les kunt invullen.

Het overkoepelende theorieboek Studielift123 bevat per onderwerp een hoofdstuk en bevat alle theorie van de studievaardigheden en onderwerpen uit de lessen over persoonlijke ontwikkeling. Ook dit boek blijft dus de gehele schoolcarrière bij de leerling zodat deze op elk moment naar alle theorie van de eerdere leerjaren kan teruggrijpen.

Digitale ondersteuning
Om continu in te kunnen blijven spelen op de veranderende maatschappij is er naast het fysieke lesmateriaal een digitaal mentorportaal ontwikkeld, waar elke mentor toegang tot krijgt. Op dit portaal vind je onder andere:

  • Aanvullende informatie en instructie mentormethode.
  • Instructievideo’s bij verschillende lesblokken.
  • Lesblokken over profiel- en studiekeuze.
  • Lessenserie over profielwerkstuk
  • Werkvormen per leerjaar met betrekking tot kennismaken, samenwerken, groepsvorming en energizers.
  • Jaarplanner en jaarlijks een examenplanner op basis van stappenplan plannen Studielift123.
  • Informatiefolders en PowerPointpresentatie voor informatieavonden voor ouders.

Maar wij hebben als school een eigen visie op mentorlessen!
Als onderwijsprofessional, docent of mentor weet je als geen ander dat een vaste regie van lessen niet altijd de hoogste voorkeur heeft. Liever zou je zien dat er een mogelijkheid bestaat om de volgorde van de lessen binnen een programma zo in te delen dat het past bij het totaal van een leerjaar. Dat is de reden waarom alle lessen voor alle leerjaren gebundeld zijn in één mentorboek en één werkboek, zodat je als school kunt kiezen welke onderwerpen en thema’s op welk moment en in welk leerjaar behandeld worden.

Meer weten over ons mentorprogramma Studielift123?

  1. Vraag de uitgebreide informatiebrochure met voorbeeldlessen aan via deze pagina.
  2. Benieuwd naar het digitale mentorportaal? Vraag inlogcodes aan voor het kennismakingsportaal Studielift123 via dit formulier.
  3. Op zoek naar een training, workshop of lezing voor mentoren, docententeams of ouders? Bekijk ons aanbod via deze workshop pagina. Voor vragen of informatie kun je terecht via info@studielift.nl.

Je kunt mij bereiken via info@studielift.nl of via 06-17 23 44 17.

Graag tot ziens en een fijne dag,


Annemieke Groeneveld
info@studielift.nl
www.studielift.nl

Auteur :Annemieke Groeneveld

Ik ben ontwikkelaar en trainster van de concepten "Snel leren = leuk leren", OP WEG NAAR de brugklas, Actief leren leren, Study SMART en het mentorprogramma Studielift123.

Laat een bericht achter

Heb je een vraag, wil je meer informatie of een adviesgesprek?